Styrelse och medlemmar

Ordförande

Namn - Tarja Andersson Mutka 

E-post - tarja@algonet.se
Hemsida: www.gurrestaspa.se och www.gurresta.se

Kassör
Namn - Susanne Jakobsson
E-post -
susanne@redovisningskonsult.nu
Hemsida - 
www.redovisningskonsult.nu

Sekreterare

Namn -Minna Bengtsson

E-post - info@prominia.se

Hemsida: www.prominia.se/

Ledamot

Namn - Jenny Björkman

E-post - hjoblader@gmail.com

Hemsida

Ledamot

Namn -  Ewa Eriksson

E-post - ewaeriksson59@gmail.com

Hemsida www.myaloevera.se/ewaeriksson
 

Valberedning

Namn - Kristina Brandin Olsson

E-post - brandinolsson@gmail.com

Hemsida: http://kristinabrandin.se/

Övriga medlemmar

Ulrika Danner Andersson  

Namn - Ulrika Danner Andersson

E-post - ulrikashealing@gmail.com

Hemsida www.ulrikashealing.com (sidan ska snart aktiveras) och www.mymorinda.com/ulrikadanner

Fixar ia
Ingrid Rylow
Tfn: 0171-596 77 och Mob: 070 734 80 98
E-post: bossen@fixaria.se
Hemsida: www.fixaria.se
Hemsida: www.pxc.se/ingrid.rylow 

Fotfager

Namn - Marita Juliusson

E-post - marita@fotfager.se

Tfn 018-34 31 32

Klipphörnans Beauty Center

E-post - info@klipphornansbc.se

Tfn 018-34 54 94

Hemsida www.klipphornansbc.se


Amyris

E-post - Kerstin.frid@comhem.se 

Tfn 070-27 86 101

Hemsida www.amyris.se
 

DL Psykoterapi och kreativitet

E-post - dittanliss@live.com 

Tfn 076-249 63 27

Hemsida www.ditteliss.se
 

UnnaDigMer

E-post maggan@unnadigmer.se 

Tfn 0708-343580

Hemsida www.unnadigmer.se


HJob Syr & Lagar i läder

Jenny Björkman

Tfn 018-34 54 15
 

Knivsta Stressrehab och Samtalsterapi

Kristina Brandin Olsson
E-post brandinolsson@gmail.com
Hemsida www.kristinabrandin.se

 

Ebla Bemanning

E-post: info@eblabemanning.se

Tfn: 072-717 79 66 

Ytterligare utställare på mässan 

Kontakta styrelsen