• Startsida

Hej och välkommen till ViljaKnivsta!

Nu startar vi upp igen!
Känner du att du vill bli delaktigt i ett kvinnligt nätverk som bland annat har följande som ändamål!

-          ge kvinnor möjlighet att diskutera sina ideér
-          ge stöd och vara inspirationskälla för varandra
-          skapa ett utvecklande och kreativt klimat i nätverket
-          synliggöra och sprida kunskap om kvinnliga företagares betydelse                              för kommunens näringslivsutveckling  m.m!

Gå in och fyll i dina uppgifter under fliken – medlem.
Ingen medlemsavgift!

Den 21 mars 2023 har vi årsmöte.
Hoppas på att få möta många gamla och nya medlemmar då!

Varmt välkomna!
Ordförande
  
Sprid gärna budskapet !                                                                                                       

 

Hemsidan håller på att uppdateras!
Inaktuella inlägg rensas vartefter.
Måbra mässor 
behålls tillsvidare! 

Se vårt bildgalleri från MåBra-mässan 2015!

På MåBra-mässan 2015 hade vi drygt 200 besökare. Likt tidigare år var det en enormt trevlig stämning och det blev många fina möten mellan befintliga respektive nya kunder och näringsidkare. Titta på vårt bildspel från MåBra-mässan 2015!
 

MåBra-mässan den 17 oktober!

Ett mycket kompetent gäng utställare med anknytning till MåBra i någon form ställer ut. Utställarna är företagare såväl inom Knivsta kommun som angränsande kommuner. Gemensamt är att de är kvinnor som driver företagen. 

Helt nytt för i år är utställaren Knivsta kommun. Knivsta kommun har Hälsoprofil som en del av sitt varumärke varför deras medverkan känns helt självklar. 

På mässan finns det fika, lotteri, frågesport och förstås det bästa av allt, utställarnas eget kunnande och mässerbjudanden.

 

PS. Kika gärna på bildspel från tidigare års MåBra-mässa!
 

ViljaKnivsta tycker till som remissinstans i Knivsta!

ViljaKnivsta har i rollen som remissinstans blivit inbjudna att delta i en Workshop med Trafikverket och kommunen!

Du som medlem i ViljaKnivsta har nu möjlighet att vara med och tycka till! Svar senast den 2 april! Se information nedan!

Så här lyder inbjudan:


Välkommen till Workshop 1 den 14 april i åtgärdsvalsstudien ”Knivsta, planskildhet för gång och cykeltrafik”
 
Trafikverket bedriver en utredning för ökad kapacitet på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. I Knivsta finns en plankorsning mellan väg och järnväg som begränsar utvecklingen av tågtrafiken. Knivsta kommun och Trafikverket har nu kommit överens om att stänga korsningen för biltrafik och samtidigt studera behovet av planskildheter för gång och cykeltrafik.
Du är välkommen till den första workshopen i arbetet med åtgärdsvalsstudien för planskildheter för gång och cykeltrafik i Knivsta. Denna första workshop kommer att fokusera på att skapa en gemensam bild av dagens brister och trafikproblem samt vilka mål en planskildhet skall bidra till att uppfylla.
 
Datum:   Tisdag 14 april 2015
Tid:     9.00-12.30, fika finns från 8.30
Plats:   Lokal Tila, Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

 
 
Anmälan: Bekräfta ditt deltagande senast den 2 april via outlook eller till Marie-Louice Jonsson, Ramböll 
tel: 010-615 40 01, e-post: marielouice.jonsson@ramboll.se.
 

Må-Bra-Mässan 2015

För dig som redan nu vill veta när årets Må-Bra-Mässa kommer att äga rum så har vi bokat inm lördagen den 17 oktober i Tilassalen i kommunhuset.

Mer information kommer längre fram under året.

Även i år kommer vi klottra på kommunens legala klotterplank!

Vinnarna till Må-Bra-Mässan 2014

Under mässan hade vi som tidigare år anordnat en tipsrunda. Frågorna stod utställarna själva  för där de utgick från sina respektive kunskapsområden.

Därutöver bidrog de med fina vinster. Ladda ned frågorna och svaren från tipsrundan samt vilka som vann!

Tack alla utställare och besökare för en fantastisk Må-Bra-Mässa!

Må-Bra-Mässan i kommunhuset den 5 oktober blev återigen en lyckad tillställning. Mässan fick drygt 200 besökare och några nya företagare ställde ut i år.

Se vårt bildspel från några delar ur Må-Bra-Mässan.

Kom och ställ ut på knivstas MåBra-mässa!

Den 5 oktober anordnar ViljaKnivsta för femte året i rad MåBra-mässan. MåBra-mässan vänder sig till dig utställare som söker nya kunder, som kanske nyligen har startat upp sin verksamhet och behöver "visa upp sig". 

I fyra år har vi arrangerat den och varje år har den varit välbesökt med drygt 200 besökare. Förra året ställde vi för första gången ut i knivstas kommunhus, Tilassalen.

Tilassalen tillika mässhallen bjuder på en härlig atmosfär med värme och en trivsam "gemensamhets-känsla", 

Titta gärna på vårt bildspel från förra året, MåBra-mässan 2013!

Läs mer om varför du ska ställa ut, vilka produkter/tjänster som tidigare har ställts ut och vad det kostar dig som utställare.
 

ViljaKnivsta firade med Knivstas 10-års jubileum

loading...

ViljaKnivsta är mycket stolta över sina medlemmar

Två av våra medlemmar, Lotta Wiström från Sinnligt Barnmorskemottagning och Ulrika Forsberg från Dramadam, har fått stor uppmärksamhet i media för sina prestationer som egna företagare.

 

Läs om Lotta Wiström i Knivstabygden!

 

Läs om Ulrika Forsberg i Knivstabygden!

Det blev en lärorik kväll med Swedbank

Det blev en mycket lyckad kväll hos Swedbank med många nya insikter. Stort tack till Swebanks personal!

 

Det här pratade vi om på Swedbanks-mötet.

 

ViljaKnivsta - en förening för kvinnliga företagare

Vi vill inspirera kvinnliga företagare att aktivt delta i en process som skapar en hållbar positiv utveckling för kvinnliga företagare i Knivsta.

Varför vill vi ha ett nätverk?

Som egen företagare har följande viktiga synpunkter lyfts fram:

 

  • träffa och samverka med kollegor både inom och mellan branscher - att ge och ta och därmed inspirera varandra att knyta affärskontakter.
  • att vara framgångsrika företagare som är synliga i kommunen.
  •  känna tillhörighet, samhörighet och delaktighet i kommunens näringsliv.
  • ta fram det positiva och kreativa, utvecklas som företagare - våga satsa stort!
  • bidra till att Knivsta blir en kommun som är attraktiv att etablera sig i som kvinnliga företagare.
  • genom olika aktiviteter bidra till Knivsta där många vill bo och arbeta.

En stor rubrik.


Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt

Årsmöte
den 21 mars 2023 kl 19.00

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!